cic tennis academy voor verenigingen

CIC Tennis Academy is al meer dan vijftien jaar een betrouwbare partner voor verenigingen door heel Nederland. Als tennisschool verzorgen wij met klassieke clubtrainers tennislessen en ondersteunen wij bij ledenwerving, technisch management en sponsoring. 
Een volledig gediplomeerd en bijgeschoold lerarenteam, een vaste lesmethode en een professionele helpdesk vormen de basis van onze dienstverlening. Ons team stimuleert, adviseert en verbindt de leden op het park. Wij zijn er trots op dat wij bij het merendeel van onze tennisverenigingen al meer dan 15 jaar werkzaam zijn.

wat u van ons kunt verwachten

Leraren, lessen en trainingen

 • Betrouwbare klassieke clubleraren die een aanspreekpunt op het park zijn
 • Een uniforme lesmethode met een seizoensplan
 • Een uitgebreid cursusmenu voor elk tennisniveau (van beginner tot niveau 1)
 • Uitvoering en ondersteuning van het KNLTB Tennis Kids lesprogramma

Extra activiteiten

 • Actieve ondersteuning bij ledenwerving en ledenbehoud (aantoonbaar succes bij andere verenigingen)
 • Een leerlingvolgsysteem en het structureel bijhouden van aanwezigheid van lessers
 • Enquêtes na iedere lescyclus
 • Een gratis jaarlijks evenementenplan
 • Tenniskampen, clinics, tennis intensief weken en andere extra activiteiten
 • Verschillende mogelijkheden tot sponsoring

Administratie

 • Een helpdesk met volledige telefonische bereikbaarheid voor, tijdens en na lesuren
 • Een CIC contactpersoon als aanspreekpunt voor bestuurlijke zaken en beleid

Lesmethode

 • Trainen geschiedt op basis van de viereenheid van professionele training: ‘technisch-tactisch-fysiek-mentaal’.
 • In iedere lescyclus zijn er meetmomenten, op basis van de gedachte: ‘meten is weten’.
 • Elke leraar gebruikt ondersteunende didactische middelen waaronder beeldmateriaal en andere hulpmiddelen

Juridische en bestuurlijke zaken

 • Dienstverlening op basis van overeenkomst van opdracht (met dienstverleningsplan)
 • De tennisleraren zijn in loondienst bij CIC group BV (ter voorkoming van ongewenste fiscale gevolgen voor uw vereniging)
 • Continuïteit blijft gewaarborgd door vervanger bij ziekte en ongevallen en doorstroom met uniformiteit bij vertrek van leraren

Groundsmenservices

 • Baan- en parkonderhoud door volledig gediplomeerde groundsmen
 • Dienstverlening op basis van overeenkomst van opdracht
 • Flexibele opdrachten mogelijk